Đọc nhiều không bằng đọc “chất lượng”: Quan trọng là sau khi gấp sách bạn “ngấm …

Đọc nhiều không bằng đọc “chất lượng”: Quan trọng là sau khi gấp sách bạn “ngấm được gì”, đừng lãng phí thời gian chỉ vì mọi người cho là nó đáng đọc.

1. Đọc những cuốn sách khiến bạn muốn đọc thêm.
2. “Giao tiếp” với sách.
3. Thay thế điện thoại bằng sách.
4. Hiểu rõ lý do tại sao bạn đọc.
5. Thay đổi nội dung đọc liên tục.
6. Thiết lập danh sách những cuốn sách muốn đọc.
7. Vận dụng kiến ​​thức.

(happy.live)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com