Đi làm rồi mới hiểu: mỗi đồng tiền kiếm được đều không dễ, đó là mồ hôi nước …

Đi làm rồi mới hiểu: mỗi đồng tiền kiếm được đều không dễ, đó là mồ hôi nước mắt, thậm chí đánh đổi cả thanh xuân… nhưng cuối cùng vẫn nghèo!Đi làm rồi mới hiểu: mỗi đồng tiền kiếm được đều không dễ, đó là mồ hôi nước mắt, thậm chí đánh đổi cả thanh xuân… nhưng cuối cùng vẫn nghèo!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com