Đặng Lê Nguyên Vũ: Từ VÔ DANH tới ANH HÙNG Ông rời bỏ 6 năm tại đại học y và ch…

Đặng Lê Nguyên Vũ: Từ VÔ DANH tới ANH HÙNG

Ông rời bỏ 6 năm tại đại học y và chuyển sang thu mua cà phê, bắt đầu sự nghiệp trên chiếc xe đạp cà tàng.

Tháng 11/2012, ông là người châu Á duy nhất được mời tham dự Hội thảo “Thiết lập chương trình nghị sự quốc tế” tổ chức tại Lucerne (Thụy Sĩ).

Trung Nguyên đang tiến vào thị trường Mỹ, lấy châu Á là thị trường nội địa của mình và tâm điểm bệ phóng là Singapore.

(Cre: happy.live)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com