Đàn ông vốn không ngại cố gắng, họ chỉ sợ cố gắng vì thứ không thuộc về mình …

Đàn ông vốn không ngại cố gắng, họ chỉ sợ cố gắng vì thứ không thuộc về mình mà thôi.Đàn ông vốn không ngại cố gắng, họ chỉ sợ cố gắng vì thứ không thuộc về mình mà thôi.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com