Đàn ông thành công đều rất chậm. 01. Chậm là ổn, ổn chính là biểu hiện của trưở…

Đàn ông thành công đều rất chậm.

01. Chậm là ổn, ổn chính là biểu hiện của trưởng thành
Chẳng có ai tự nhiên thành công cả, đặc biệt là đàn ông, thành công của họ tuyệt đối không phải là một bước lên trời, mà đều dựa vào nỗ lực của mình từng bước từng bước trèo lên trên.

Có người nói: “Lập chí không…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com