Đàn ông luôn có 1 áp lực vô hình đó là PHẢI GIÀU. Và áp lực của người phụ nữ…

Đàn ông luôn có 1 áp lực vô hình đó là PHẢI GIÀU.
Và áp lực của người phụ nữ là tìm ra được người đàn ông đó.Đàn ông luôn có 1 áp lực vô hình đó là PHẢI GIÀU.
Và áp lực của người phụ nữ là tìm ra được người đàn ông đó.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com