Cuộc sống khó khăn đôi khi khiến ta mất niềm tin mà mình đã đặt vào bản thân. Nh…


Cuộc sống khó khăn đôi khi khiến ta mất niềm tin mà mình đã đặt vào bản thân. Nhưng hãy nhớ rằng: Nếu bạn không tin tưởng chính mình, thì sẽ chẳng ai tin tưởng bạn nữa.

1. Mọi giấc mơ đều có thể được hoàn thành chỉ cần ta đủ dũng cảm và kiên trì để biến nó trở thành sự thật.

2. Trong quá trình thực…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com