CUỘC SỐNG CÓ TỒN TẠI CÔNG BẰNG HAY KHÔNG? Câu trả lời là: Có! Đó là Thời Gian. …

CUỘC SỐNG CÓ TỒN TẠI CÔNG BẰNG HAY KHÔNG?

Câu trả lời là: Có! Đó là Thời Gian.
Tất cả mọi người đều có 24 tiếng/ngày. Và đó là sự công bằng.

Vì vậy :
– Nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để làm giàu!

– Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để học hỏi!

– Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để xây dựng sức khoẻ!

– Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có gì công bằng, thì mình có 24 tiếng để cảm nhận sự công bằng của cuộc sống!

Chúng ta đều có 24 tiếng, nhưng có người lựa chọn ngủ nướng, có người lựa chọn dậy sớm tập thể dục. Có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lại lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực , có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm,..v..v..

Cuộc sống rất công bằng, nhưng LỰA CHỌN của mỗi người mới chính là điều không công bằng!

Bạn có thể lựa chọn sai, nhưng hãy mau tỉnh táo để chọn lựa lại nhé!

(Nguồn đăng: Mỗi Ngày 1 Trang Sách
Shared by: Awake Your Power)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com