CUỘC ĐỜI NÀY, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ! – Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe v…

CUỘC ĐỜI NÀY, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ!

– Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

– Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.

– Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

– Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com