Cùng 1 món đồ, người quen báo giá 850k, bạn thân báo giá 830k, người lạ bán 7…

Cùng 1 món đồ, người quen báo giá 850k, bạn thân báo giá 830k, người lạ bán 790k.
Nên mua của ai? 🤔Cùng 1 món đồ, người quen báo giá 850k, bạn thân báo giá 830k, người lạ bán 790k.
Nên mua của ai? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com