Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến n…

Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.
Bạn đã từng như vậy chưa? 🙂Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.
Bạn đã từng như vậy chưa? 🙂

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com