Có những thằng bạn từng chia cùng tôi gói mỳ tôm, uống chung ly đen đá. Đến k…

Có những thằng bạn từng chia cùng tôi gói mỳ tôm, uống chung ly đen đá. Đến khi gặp chuyện, bỏ hết sĩ diện mượn có hơn chục tỷ mà nó cũng lắc đầu. Đời!Có những thằng bạn từng chia cùng tôi gói mỳ tôm, uống chung ly đen đá. Đến khi gặp chuyện, bỏ hết sĩ diện mượn có hơn chục tỷ mà nó cũng lắc đầu. Đời!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com