Có những đứa bạn từng thân rất thân, rồi đột nhiên không còn chơi với nhau nữa m…


Có những đứa bạn từng thân rất thân, rồi đột nhiên không còn chơi với nhau nữa mà chẳng có một lý do nào cả.

Có những người bước đến rồi đi trong cuộc đời, không một lời giải thích, làm ta ngẩn ngơ – rồi chờ đợi một phép màu kì diệu…

____

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com