Có một kiểu người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng. Họ không cầ…

Có một kiểu người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng.
Họ không cần sự thương hại của người khác, thứ họ cần là sự tôn trọng.Có một kiểu người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng.
Họ không cần sự thương hại của người khác, thứ họ cần là sự tôn trọng.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com