Có 2 kiểu người tự hủy hoại bản thân mình: * Kiểu 1: Người không có việc gì để …

Có 2 kiểu người tự hủy hoại bản thân mình:

* Kiểu 1: Người không có việc gì để làm, rảnh quá ngồi nghịch điện thoại full ngày đêm. Rồi tiền không, sức khỏe cũng không nốt.

* Kiểu 2: Quá bận rộn, làm việc quên sức khỏe. Vì nhiều lý do, áp lực tiền bạc, gia đình, cuộc sống.

___________
Ảnh: Top Comments
Shared by: Sống Tích CựcNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com