Có 1 sự thật là: Đồng nghiệp chơi thân đến mấy nhưng khi đã nghỉ làm thì cũn…

Có 1 sự thật là:
Đồng nghiệp chơi thân đến mấy nhưng khi đã nghỉ làm thì cũng thành mối quan hệ xã giao mà thôiCó 1 sự thật là:
Đồng nghiệp chơi thân đến mấy nhưng khi đã nghỉ làm thì cũng thành mối quan hệ xã giao mà thôi

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com