CHIÊU BÀI TUYỂN DỤNG CAO TAY VÀ CÔNG PHU CỦA LƯU BỊ ——————- Lưu Bị…

CHIÊU BÀI TUYỂN DỤNG CAO TAY VÀ CÔNG PHU CỦA LƯU BỊ
——————-
Lưu Bị “tam cố mao lư” (3 lần đến mời) là một câu chuyện nổi tiếng, được truyền lại cho đến tận ngày nay. Câu chuyện xảy ra vào năm 207 sau Công nguyên, Lưu Bị sinh năm 161 sau Công nguyên, vì vậy khi đó Bị 47 tuổi, còn Gia Cát…

Khác

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com