CHẠY XE KHÔNG MAY ĐỂ DẦU NHỚT CHẢY RA ĐƯỜNG, SỢ TAI NẠN XẢY RA CHO NGƯỜI KHÁC, B…

CHẠY XE KHÔNG MAY ĐỂ DẦU NHỚT CHẢY RA ĐƯỜNG, SỢ TAI NẠN XẢY RA CHO NGƯỜI KHÁC, BÁC TÀI DỪNG XE DÙNG DẺ LAU SẠCH TỪNG TÍ 1 TRẢ LẠI SỰ AN TOÀN CHO MẶT ĐƯỜNG.
Ý thức vì cộng đồng của bác thật sự đáng ngưỡng mộ, Hành động nhỏ nhưng thật sự không phải ai cũng làm được….❤️❤️❤️
Shared: Peter NguyễnNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com