Cách đây mấy năm có bài báo: điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giớ…

Cách đây mấy năm có bài báo: điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giới là họ rửa bát mỗi tối.
Giờ ngẫm lại, hoá ra chẳng ai muốn rửa bát cả đời…Cách đây mấy năm có bài báo: điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giới là họ rửa bát mỗi tối.
Giờ ngẫm lại, hoá ra chẳng ai muốn rửa bát cả đời…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com