Bình yên nhất là khi đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại, trong đầu không có …

Bình yên nhất là khi đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại, trong đầu không có gì để nghĩ đến…Bình yên nhất là khi đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại, trong đầu không có gì để nghĩ đến…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com