Bài viết của Ailee: Múi giờ tại New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng nó…


Bài viết của Ailee:
Múi giờ tại New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng nó cũng không làm nhịp sống tại California chậm lại.

Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, nhưng phải đợi tận 5 năm để tìm được một công việc tốt và ổn định.

Có người trở thành CEO năm 25 tuổi,nhưng lại qua đời khi mới 50.

Trong…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bộ vét và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com