Ba của chú ấy mất khi chú vừa 12 tuổi, và giờ chú làm một kênh youtube mang tên …


Ba của chú ấy mất khi chú vừa 12 tuổi, và giờ chú làm một kênh youtube mang tên “Bố ơi, làm thế nào…?” để giúp đỡ những đứa trẻ cũng lớn lên mà không có bố…

Nội dung của những video này là những việc mà hầu hết đứa trẻ nào cũng sẽ cần nhờ bố mình giúp.

(Credits: earthygissel / Shared by: Awake Your Power)

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com