“Anh giỏi vậy sao không tự đầu tư mà đi dạy chi cho mệt?” Bạn sẽ xử lý tình…

“Anh giỏi vậy sao không tự đầu tư mà đi dạy chi cho mệt?”

Bạn sẽ xử lý tình huống này ntn khi khách hàng hỏi vậy? 🤔“Anh giỏi vậy sao không tự đầu tư mà đi dạy chi cho mệt?”

Bạn sẽ xử lý tình huống này ntn khi khách hàng hỏi vậy? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com