Ai rồi cũng sẽ nghèo, không nghèo tiền bạc thì nghèo tình cảm thôi. Nhưng ngh…

Ai rồi cũng sẽ nghèo, không nghèo tiền bạc thì nghèo tình cảm thôi. Nhưng nghèo gì chứ nghèo tiền bạc hoài khổ lắm, lo mà cày đi 😑Ai rồi cũng sẽ nghèo, không nghèo tiền bạc thì nghèo tình cảm thôi. Nhưng nghèo gì chứ nghèo tiền bạc hoài khổ lắm, lo mà cày đi 😑

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com