20 TÀI LIỆU HỌC GIÚP BẠN NÂNG TRÌNH TIẾNG ANH SIÊU TỐC 1. 100 bài hát tiếng anh…

20 TÀI LIỆU HỌC GIÚP BẠN NÂNG TRÌNH TIẾNG ANH SIÊU TỐC
1. 100 bài hát tiếng anh hay, chậm, rõ lời dành cho người mới học
https://bit.ly/2qC9vIX

2. Tài liệu luyện dịch Anh- Việt và từ vựng
https://bit.ly/2qzpgAs

3. Tổng hợp ngữ pháp và từ vựng 12 năm đèn sách
https://bit.ly/2IYrb9e

4. 100 video truyện cổ tích
https://bit.ly/2n19LyG

5. Tuyển tập truyện tranh song ngữ
https://bit.ly/2HpAodC

6. 100 bài luận tiếng Anh về sở thích
https://bit.ly/2qyWO2l

7. 1001 câu giao tiếp thông dụng cho người mới bắt đầu
https://bit.ly/2H3UyXh

8. 100 bài báo song ngữ
https://bit.ly/2H5Ln8z

9. Lì xì tài liệu đầu năm về từ vựng
https://bit.ly/2qxoS6w

10. Tổng hợp collocation thông dụng
https://bit.ly/2qzvWzm

11. Bộ tài liệu học tiếng Anh từ con số 0
https://bit.ly/2HCAXP1

12. Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng
https://bit.ly/2IXgFPC

13. 200 Truyện song ngữ Anh Việt
https://bit.ly/2HCj8Q0

14. Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
https://bit.ly/2JNyjGN

15. 75 Cấu trúc phá đảo mọi kì thi
https://bit.ly/2H3YQ0S

16. 21 Ngày học tiếng Anh
https://bit.ly/2q72QnM

17. Nói về Tết bằng tiếng Anh
https://bit.ly/2GZbOkm

18. 20 Bài phát biểu của tổng thống Obama
https://bit.ly/2via8gC

19. 20 Bài học và từ vựng để giao tiếp như tây
https://bit.ly/2HE2bVp

20. 1000 Truyện cười song ngữ
https://bit.ly/2GZc2rI


Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com