11 QUY TẮC VIẾT EMAIL CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT 0. Tiêu đề email em…

11 QUY TẮC VIẾT EMAIL CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

0. Tiêu đề email email rõ ràng, đúng trọng tâm.

1. Sử dụng một địa chỉ email chuyên nghiệp.

2. Nghĩ kỹ trước khi quyết định "Reply All" (Trả lời tất cả).

3. Sử dụng những lời chào chuyên nghiệp, nếu không chắc chắn thì có thể dùng cú pháp “Dear + tên người nhận, ).

4. Hạn chế dùng dấu chấm than.

5. Email cần sự nghiêm túc, tuyệt đối không phải nơi thể hiện óc hài hước.

6. Giữa các ý, các đoạn nên cách nhau một dòng.

7. Lời chào cuối email rất quan trọng:
– ‘Yours sincerely’ được dùng khi viết thư cho người mà bạn quen biết.
– ‘Yours faithfully’ được dùng khi viết thư cho người mà bạn chưa gặp.
– ‘Sincerely’ nên dùng trong thư xin việc, thể hiện sự chân thành.
– ‘Best Regards’ thể hiện sự trân trọng, có thể dùng trong đa số trường hợp.
Còn nếu không chắc, có thể dùng “Trân trọng!” làm lời chào.

8. Giữ thói quen trả lời tất cả các email, ngay cả khi email đó bị gửi nhầm cho bạn.

9. Đọc lại email thật kỹ trước khi gửi.

10. Tên người nhận email nhập cuối cùng.

11. Kiểm tra kỹ lưỡng email của người nhận.

_______
(Sưu tầm)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com