1. Học miễn phí rất nhiều lĩnh vực khác nhau 2. Quản lý chi tiêu 3. Kho eb…

1. Học miễn phí rất nhiều lĩnh vực khác nhau
https://www.khanacademy.org/

2. Quản lý chi tiêu
https://www.mint.com/

3. Kho ebook miễn phí
https://www.gutenberg.org/

4. Kiến thức quản trị
https://managementhelp.org/

5. Các bài diễn thuyết tạo động lực
https://www.ted.com/

6. Từ điển online phổ biến nhất thế giới
http://www.thefreedictionary.com/

7. Web cực hữu ích cho học sinh sinh viên
http://volunteerinternational.org/

8. Luyện nghe tiếng Anh
http://www.esl-lab.com/

9. Thích nghi với cuộc sống hiện đại ngày nay
http://www.lifehacker.co.uk/

10. Các video chủ đề khoa học thú vị
http://unplugthetv.com/

11. Tạo trích dẫn và nguồn tham khảo
http://www.bibme.org/

12. Kiểm tra ngữ pháp
https://app.grammarly.com/

13. Hơn 160 triệu tài liệu học tập
https://scholar.google.com.vn/


Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com