1. Dưới 25 tuổi, hãy tìm việc nào lao động chân tay mà làm. Vừa khoẻ mạnh thân t…

1. Dưới 25 tuổi, hãy tìm việc nào lao động chân tay mà làm. Vừa khoẻ mạnh thân thể lại vừa hiểu được giá trị của đồng tiền phải tốn mồ hôi như thế nào.
2. Từ 25-30 tuổi: hãy tìm việc nào lao động trí óc mà làm. Để phát huy trí sáng tạo và tư duy logic trong công việc.
3. Từ 30-40 tuổi: Hãy tìm công việc có tính gắn bó lâu dài mà làm. Đây là giai đoạn phải xác định rõ con đường mình sẽ đi lâu dài và quyết tâm gắn bó với nó.
4. Từ 40-50 tuổi: Hãy thử làm những việc mình chưa làm trước đây (khi nhận thấy việc mình đang làm đã ổn định và có thu nhập tốt).
5. Sau 50 tuổi, hãy để tiền làm cho mình chứ mình không làm nữa. Sau 50 tuổi mà vẫn không biết phải làm gì là coi như xong.

(st)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com